Список учреждений

Білім беру қызметі

Біз жаңа білім беру технологияларын тиімді қолдану арқылы жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби дамуына бағытталған сапалы білім алуға қажетті жағдайларды жасаймыз.

Біз белгілі бір мамандықты ғана емес, сонымен қатар қазіргі заманғы қоғамның талаптарына жауап беретін, IT технологиялары мен бірнеше тілдерді меңгерген, заманауи шығармашыл білікті мамандарды дайындаймыз.

Колледждегі оқу процесі тек теориялық және өндірістік оқуды ғана емес, сонымен қатар шығармашылық тұлғаны дамытуда қосымша білім беруді де қарастырады.

Колледжде әр түрлі үйірмелер мен  кәсіби элективті курстар үздіксіз жұмыс істейді.

Тілдік курстар коммуникативті, позитивті тұлғаны қалыптастырады, көп ұлтты және  көп мәдениетті ортада белсенді және тиімді өмір сүруде басқа мәдениеттерді құрметтеу сезімдерін қалыптастыруға ықпал етеді.

Тілдерді оқуға арналған қосымша сабақтар енгізілді:

Пәндік тілді біріктірілген оқыту технологиясы қолданылады - CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Оқу процесінің түпкі мақсаттарына жету үшін екі мақсат қойылды: пәнді оқу және бір уақытта шет тілін оқу.

CLIL шет тілін үйренуді басқа пәндерді оқыту құралы ретінде қарастырады. Колледжде сабақ ағылшын тілінде өткізіледі.

Колледжде CISCO желілік академиясы, 1С бухгалтерлік есеп мектебі, бағдарламалау мектебі, робототехника, бизнес және кәсіпкерлік курстары ашылды.

Колледжде қоғам өміріне бейімделу үшін ұйымдастырылды:

Колледжде заманауи маманға қажетті кәсіби элективті курстар мен үйірмелер ұйымдастырылған.

Жұмыс берушілердің ұсынысы бойынша кейбір мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарларына қосымша пәндер енгізілді.