Список учреждений

Ғылыми қызмет

«Ғылым шаһары» оқушылардың ғылыми қоғамы

Оқушылар үшін ғылыми қоғамдастықтың қандай маңызы бар? Бұл оның маңыздылығын, оның үлкен ғылыммен байланысын түсінуге мүмкіндік береді, ғылыми және шығармашылық жұмыстардың әдістерін енгізеді, танымдық қызығушылықты дамытады, құрдастарымен және пікірлестермен қарым-қатынас жасауға үйретеді, ғылыми тәжірибелер мен зерттеулерге қатысуға мүмкіндік береді.

Тұран колледжі оқушыларының  ғылыми қоғамы 2009 жылы құрылған. Оның негізгі міндеттері - оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына қызығушылығын дамыту, дарынды балаларды анықтау және қолдау, білім беру сапасын арттыру.

Оқушылардың ғылыми қоғамының мазмұны: оқушылардың  шығармашылық қабілеттері туралы мәліметтер банкін құру, байқау, сауалнамалар, тестілеу, жеке сұхбат негізінде оқытушылар мен оқушылардың тікелей практикалық іс-әрекеттері. Дарынды оқушыларды анықтауға және қолдауға, олардың шығармашылық өсуіне ықпал етуге бағытталған шараларды жүзеге асыру.

ОҒҚ құрылымдық бөлімшесі кәсіби клуб немесе оқушылардың басқа шығармашылық бірлестіктері (пәндік топтар, элективті курстар) болып табылады. Оқушылардың ғылыми қоғамының мүшесі  қоғамдық жұмыстармен айналысқысы келетін және ғылыми зерттеу жұмыстарына икемі бар оқушылар болып табылады.


        

Тұран колледжінде жұмыс келесі ғылыми үйірмелер бойынша жүйелі түрде жүзеге асырылады: туризм, экономика, құқық, тарих және мәдениеттану, шет тілдері, ақпараттық технологиялар. Қазіргі уақытта колледжде студенттік ғылыми үйірмелер жұмыс істейді: «Туран саяхатшысы» туристік-өлкетану клубы, «Заңгер»  құқықтану клубы, ««English club» және ««Тuran voyage»»  саяхатшылар клубы. «Бағдарламалау негіздері», «Web-дизайн және компьютерлік графика» элективті курстары, «Сәттілік психологиясы», «Шешендік өнер және презентация өнері» жүргізіледі. Бұл бірлестіктердің қызметі колледждің қызмет жүйесіне жобалау технологиясын енгізу бөлігі ретінде білім беру және зерттеу жобаларын жасауға бағытталған. Жоба қызметінің нәтижелері колледждің түрлі іс-шараларында ұсынылады.


     

Ғылыми қоғам жұмысының нәтижелері оқушылардың кәсіптік үйірмелер мен элективті курстар шеңберіндегі жобалық іс-әрекеттері, оқытушылардың жетекшілігімен оқушылардың жеке зерттеу жобаларын жүзеге асыру, пән апталарын, байқауларды, ғылымның әртүрлі салаларындағы жарыстарды жоспарлауға және ұйымдастыруға қатысу, жалпы колледж, қалалық, республикалық, халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу, оқушылардың танымдық қызығушылықтары мен шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында зияткерлік ойындар ұйымдастыру, зерттеу тақырыптарына байланысты мұражайларға, көрмелерге, кітапханаларға, мұрағаттарға, кәсіпорындарға бару.